Ibermutua obtén un resultado positivo de 73 millóns de euros no exercicio 2021

14 de julio de 2022 a las 13:53
Junta General de Ibermutua 2022

Ibermutua obtivo durante o pasado exercicio de 2021 un resultado positivo (ou excedente conxunto) para as contas de Continxencias Profesionais e de Continxencias Comúns de 73 millóns de euros, o que representa unha taxa de eficiencia do 5,7% sobre o total de ingresos, un 50 % superior á media do sector. Esta destacada posición de eficiencia sobre a media sectorial vén producindo sistematicamente desde hai 15 anos e permite garantir aos seus asociados os maiores índices de solvencia e estabilidade.

O volume total de ingresos por cotizacións sociais (incluíndo continxencias profesionais, comúns e cesamento de actividade dos autónomos) ascendeu en 2021 a 1.310 millóns de euros no conxunto da Entidade. Por coberturas, os ingresos detallados foron de 861,9 millóns de euros nas continxencias profesionais, 410,9 millóns de euros en continxencias comúns e 37,4 millóns de euros polo cesamento de actividade de traballadores autónomos.

Provisións e reservas

Tras o peche de contas de 2021, as provisións e reservas de Ibermutua sitúanse en 494 millóns de euros, equivalentes ao 38 % dos ingresos totais.

A cobertura da Entidade alcanzou o pasado ano a 165.000 empresas mutualistas e un total de 1.700.000 traballadores protexidos.

Estes datos foron presentados polo presidente e o director xeral de Ibermutua, D. Juan Roca Guillamón e D. Carlos Javier Santos García, respectivamente, no transcurso da Xunta Xeral da Entidade celebrada hoxe na sede central da Mutua en Madrid. Na súa intervención, o presidente de Ibermutua destacou que, a pesar dos momentos de dificultade económica vividos, “Ibermutua mantivo o seu esforzo xenuíno por redobrar a súa eficiencia económica e capacidade de xestión como principio básico de actuación e de contribución ao funcionamento do Sistema de Protección Social que nos é característico” e engadiu que, neste exercicio, unha vez cuberta as reservas legais, Ibermutua retorna aos fondos públicos de Seguridade Social 22 millóns de euros a través do Fondo de Continxencias Profesionais, “cifra que ascende a 1.053 millóns de euros, no últimos trece anos”.

Pola súa banda, o director xeral de Ibermutua puxo de manifesto a destacada colaboración público-privada demostrada polas Mutuas “para xestionar unha parte crave da crise social do COVID-19, co abono puntual das distintas prestacións económicas e medidas extraordinarias habilitadas polo Goberno, a cesión de profesionais e medios sanitarios para o tratamento da enfermidade e as campañas de vacinación”. E neste sentido engadiu que os niveis de solvencia e eficiencia económica e xestora, así como a intensa actividade investidora mantida por Ibermutua para a mellora e ampliación de equipamento, tecnoloxía, medios, centros integrais de servizo e desenvolvemento do noso equipo profesional, “acredítanos para ofrecer a ampliación da nosa colaboración noutras políticas públicas e en respaldo á cobertura de importantes demandas sociais, como a que se deriva da crecente problemática relacionada coa saúde mental ou a xestión de asistencia sanitaria dos traballadores en baixa por continxencias comúns, nun réxime de rigor e transparencia, para o que debería simplificarse a colaboración da mutua cando se conta co consentimento expreso do traballador”.

Prestacións complementarias e investimentos en rede de centros 2021

Durante a Xunta Xeral tamén se incorporaron os resultados da Comisión de Prestacións Especiais de Ibermutua, que xestiona as prestacións complementarias de asistencia social aos traballadores protexidos que, como consecuencia de sufrir un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional, atópanse nun especial estado de necesidade. O total das prestacións complementarias outorgadas o pasado ano, alcanzou a 85 familias en situación de singular necesidade, completando a acción protectora da Mutua en favor destes traballadores protexidos.

Ibermutua continuou durante 2021 co esforzo investidor para a mellora da rede de centros e para o reforzamento de equipamento e tecnoloxía dos mesmos, destinando un total de 9 millóns de euros na ampliación, modernización e mellora da accesibilidade e dotación de medios na nosa rede asistencial, así como en importantes infraestruturas e equipamentos tecnolóxicos.

Compromiso de Ibermutua cos ODS e a Axenda 2030

Coa presentación do Informe anual e memoria de sustentabilidade 2021, Ibermutua reitera o seu compromiso coa Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, co Pacto Mundial e os seus dez principios, ademais de reflectir os progresos realizados en materia de dereitos humanos, dereitos laborais, medio ambiente e a loita contra a corrupción. No devandito informe, a Entidade reporta os avances tanto sobre as actuacións levadas a cabo sobre os principios do Pacto Mundial como sobre os ODS.

Etiquetas: ,

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados