Ibermutua obtén un excedente de 3,7 millóns de euros no exercicio 2020

15 de julio de 2021 a las 14:24
Junta General de Ibermutua

Ibermutua obtivo durante o pasado exercicio de 2020 un resultado positivo (ou excedente conxunto) de 3,7 millóns de euros, o que representa o 0,31% sobre o total de ingresos.

O volume total de ingresos por cotizacións sociais (incluíndo continxencias profesionais, comúns e cesamento de actividade dos autónomos) ascendeu en 2020 a 1.200 millóns de euros no conxunto da Entidade. Por coberturas, os ingresos detallados foron de 806,6 millóns de euros nas continxencias profesionais, 372,2 millóns de euros en continxencias comúns e 20,2 millóns de euros polo cesamento de actividade de traballadores autónomos.

Provisións e reservas
Tras o peche de contas de 2020, as provisións e reservas de Ibermutua sitúanse en 448 millóns de euros, equivalentes ao 37,3 % dos ingresos totais, coa Reserva de Estabilización de Continxencias no 42,7 %, moi próxima ao límite máximo legal e as Reservas de Estabilización de Continxencias Comúns e Cesamento de Actividade de Traballadores Autónomos no mínimo legal do 5%.

A cobertura da Entidade alcanzou o pasado ano a 161.500 empresas mutualistas e un total 1.634.000 traballadores protexidos.

Estes datos foron presentados polo presidente e o director xeral de Ibermutua, Juan Roca Guillamón e Carlos Javier Santos García, respectivamente, no transcurso da Xunta Xeral da Entidade celebrada hoxe na sede central da Mutua en Madrid. Na súa intervención, o presidente de Ibermutua destacou o papel crave que as Mutuas desenvolveron, e continúan desenvolvendo, na xestión dos danos derivados da pandemia de COVID-19, tanto pola súa participación no sistema de Seguridade Social (asistencial, económico e prestacional) como pola capacidade de resposta aos novos retos asistenciais, prestacionales e preventivos nas coberturas que desenvolven estas Entidades.

Neste sentido, o director xeral de Ibermutua destacou que, ademais de poñer ao dispor dos Servizos Públicos de Saúde centenares de profesionais para o tratamento da enfermidade, a resposta de Ibermutua na xestión das novas prestacións encomendadas ás Mutuas, foi enormemente áxil, eficaz e en tempo récord. Así, durante o 2020, a Entidade abonou, a prestación económica de incapacidade temporal derivada dos casos de COVID-19, ben por procesos de baixa por esta enfermidade ou por illamentos derivados de corentenas, a 213.000 persoas, e, desde o inicio da pandemia, Ibermutua xestionou máis de 270.000 solicitudes de prestacións extraordinarias de cesamento de actividade de traballadores autónomos.

Así mesmo, ambos os directivos resaltaron tamén que o Plan de Transformación Dixital da Mutua foi clave para a implantación xeneralizada do teletraballo durante o período de confinamento e adoptar a nova realidade de teletraballo na Entidade, xunto co desenvolvemento de novas aplicacións, uso de novas canles de comunicación en procesos de información, sensibilización e formación, unido á implantación de novos sistemas telemáticos.

Prestacións complementarias e investimentos en rede de centros 2020
Durante a Xunta Xeral tamén se incorporaron os resultados da Comisión de Prestacións Especiais de Ibermutua, que xestiona as prestacións complementarias de asistencia social aos traballadores protexidos que, como consecuencia de sufrir un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional, atópase nun especial estado de necesidade. O total das prestacións complementarias xestionadas foi de 331.000 euros o pasado ano, materializándose en 64 axudas, completando a acción protectora da Mutua en favor destes traballadores protexidos.

Ibermutua continuou durante 2020 co esforzo investidor para a mellora da rede de centros e para o reforzamento de equipamento e tecnoloxía dos mesmos, destinando un total de 12,7 millóns de euros na ampliación, modernización e mellora da accesibilidade e dotación de medios na nosa rede asistencial, así como en importantes infraestruturas e equipamentos tecnolóxicos.

Compromiso de Ibermutua cos ODS e a Axenda 2030
Coa presentación do Informe anual e memoria de sustentabilidade 2020, Ibermutua reitera o seu compromiso coa Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, co Pacto Mundial e os seus dez principios, ademais de reflectir os progresos realizados en materia de dereitos humanos, dereitos laborais, medio ambiente e a loita contra a corrupción. No devandito informe, a Entidade reporta os avances tanto sobre as actuacións levadas a cabo sobre os principios do Pacto Mundial como sobre os ODS.

Máis información:

Etiquetas: ,

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados