Ibermutua gallega recoñece a prestación extraordinaria por cese de actividade a 14.400 autónomos de Galicia

22 de abril de 2020 a las 11:14
Prestación extraordinaria CATA COVID-19

Ibermutua galega recoñeceu prestacións extraordinarias por cesamento de actividade a 14.398 traballadores autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia que se viron afectados pola declaración de estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, cun importe total superior a 11,1 millóns de euros. En concreto, Ibermutua galega xestionou e abonou o 25% de todas as prestacións extraordinarias por cesamento de actividade recoñecidas nesta Comunidade aos traballadores por conta allea.

Trátase dunha nova prestación extraordinaria por cesamento de actividade, establecida na Real Decreto-lei 8/2020, do 18 de marzo e cuxa vixencia está limitada á duración do estado de alarma, que está dirixida aos traballadores autónomos que tivesen que pechar o seu negocio, e cuxa actividade se atope recollida na listaxe de CNAE´ s (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que estableceu a Administración da Seguridade Social. Esta listaxe ten un carácter orientativo, e non exclúe a aquelas actividades que, aínda non estando recollidas nel, tivesen que cesar forzosamente por entenderse susceptibles de ser suspendidas no contexto actual do estado de alarma. Esta prestación, que pode solicitarse ata o último día do mes seguinte a que termine o estado de alarma, está tamén dirixida a traballadores autónomos que demostren que a súa facturación do mes anterior á solicitude viuse reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media de facturación do semestre natural anterior.

En Galicia, das prestacións recoñecidas por  Ibermutua, 10.913 (o 76%) son solicitudes realizadas por autónomos que tiveron que cesar a súa actividade durante o estado de alarma, mentres que 3.485 (24%) prestacións solicitadas á Entidade ata o momento son de traballadores autónomos que recoñecen unha baixada de ingresos en, polo menos, un 75% en relación coa efectuada no semestre anterior.

                   Prestacións abonadas Importe prestacións abonadas
  Por cese de actividade Por baixada de ingresos   Por cese de actividade Por baixada de ingresos Total
A Coruña 4.858 1.534   3.793.901,67 1.194.509,95 4.988.411,62
Lugo 1.719 533   1.331.211,45 408.959,58 1.740.171,03
Ourense 1.648 533   1.244.691,18 407.428,66 1.652.119,84
Pontevedra 2.688 885   2.075.403,68 686.220,80 2.761.624,48
Total Galicia 10.913 3.485   8.445.207,98 2.697.118,99 11.142.326,97

A nivel nacional, Ibermutua xestionou e recoñeceu esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade para 71.700 beneficiarios, o que supón o 12% do total de prestacións recoñecidas polo conxunto do sector de Mutuas, cun importe total de 54,1 millóns de euros.

Co obxectivo de facilitar ao máximo a tramitación desta prestación económica aos autónomos adheridos á Entidade susceptibles de solicitala, Ibermutua despregou, nun breve espazo de tempo, tanto un formulario online para presentar a solicitude dunha maneira áxil a través da súa na páxina web, como unha campaña informativa dixital (web, newsletter e de atención directa en redes sociais), dirixida tanto ao seu colectivo de autónomos protexidos como á rede de asesorías e despachos profesionais que xestionan estes profesionais, coa información e novidades desta prestación.

Etiquetas: , ,

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados