Ibermutua renova o Selo Bequal Plus que certifica a súa política de inclusión da discapacidade e volve verificar a súa xestión en RSC segundo a ISO 26000

12 de enero de 2022 a las 12:07

Ibermutua, Mutua colaboradora coa Seguridade Social, renovou recentemente o Selo Bequal Plus, que certifica a súa política de inclusión das persoas con discapacidade, e volveu a verificar a implementación da norma ISO 26000 de Responsabilidade Social Corporativa no marco do desenvolvemento das súas políticas sociais, ambientais e de gobernanza e cumprimento de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS).

Sello bequal plus nº 008/2018

O certificado Bequal, que outorga a Fundación Bequal, é unha fórmula de avaliación por un terceiro, que determina o grao de compromiso en materia de Responsabilidade Social Corporativa e Discapacidade en áreas esenciais como son a estratexia e liderado, o compromiso da alta dirección cara ás persoas con discapacidade, a xestión dos recursos humanos, o cumprimento da normativa e as políticas inclusivas e de igualdade de oportunidades en todos os procedementos de selección, acceso ao emprego, promoción profesional e formación.

Obxectivos de desenvolvemento sostible
Ademais, as organizacións que conseguen e renovan o Certificado Bequal demostran o seu compromiso e contribución co cumprimento dos ODS, especialmente o ODS 8 sobre traballo decente e o ODS 10 sobre redución das desigualdades, entre outros.

Ibermutua conta coa acreditación do Selo Bequal, na súa categoría Plus, desde o ano 2018 e, desde entón, renóvaa anualmente. Nesta última renovación, que estará vixente ata o ata o 19 de decembro de 2022, a Fundación Bequal destacou a mellora continua de Ibermutua en todos os seus indicadores que ten en conta a certificación, especialmente en Estratexia e Liderazgo e Xestión de Recursos Humanos, por hao que felicitou á mutua “polo traballo realizado ao longo destes 3 anos de certificación”.

Logotipo  ISO 26000

Verificación da xestión de acordo á norma ISO 26000
Polo que respecta á norma ISO 26000:2010, Guía sobre responsabilidade social, Ibermutua tena implementada na súa xestión desde finais do ano 2018 e, tamén recentemente, a entidade certificadora IMQ Ibérica volveu a verificar o grao de conformidade das actuacións realizadas e implantadas por Ibermutua, respecto da ISO 26000 Guía de Responsabilidade Social,
cuxo informe de avaliación de conformidade estará vixente ata decembro de 2024.

Segundo a ISO 26000 a responsabilidade social corporativa é “a responsabilidade dunha organización, en relación cos impactos das súas decisións e actividades na sociedade e o medio ambiente, a través dun comportamento transparente e ético que: Contribúa ao desenvolvemento sostible, incluíndo a saúde e o benestar da sociedade; teña en conta as expectativas das partes interesadas; cumpra coa lei aplicable e sexa consistente coas normas internacionais de comportamento; estea integrado en toda a organización e leve á práctica nas súas relacións; permita satisfacer, mediante o desenvolvemento sostible, as necesidades da sociedade vivindo dentro dos límites ecolóxicos do planeta e sen poñer en perigo a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas necesidades”.

Esta norma fai referencia tamén a outros estándares relacionados, como son os GRI Standards e a declaración de Dereitos Humanos das Nacións Unidas e trata, entre outras, cuestións relativas a dereitos humanos, relacións de traballo, medioambiente ou a influencia da entidade na sociedade e o seu avance nas súas políticas sociais, de sustentabilidade ambiental e bo goberno ( ESG).

Ibermutua integra na súa xestión á norma ISO 26000:2010, Guía sobre responsabilidade social enfocada á integración, implementación e promoción dun comportamento socialmente responsable en toda a organización a través das súas políticas e prácticas dentro da súa esfera de influencia, enfocada á comunicación dos compromisos, o desempeño e outra información relacionada coa responsabilidade social, no marco das súas políticas de ESG.

Etiquetas: ,

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados