Ibermutua renova a súa Xunta Directiva e avanza en materia de igualdade

4 de noviembre de 2021 a las 14:38
Junta General Extraordinaria 2021

Ibermutua renovou a súa Xunta Directiva para adaptar a composición da mesma ao número máximo de membros previsto, tanto nos Estatutos Sociais da Entidade como na Lei Xeral da Seguridade Social (Real Decreto Lexislativo 8/2015). A renovación tivo lugar no curso dunha Xunta Xeral Extraordinaria celebrada hoxe en Madrid, unha vez finalizado o período excepcional, contemplado no Regulamento Xeral sobre colaboración na xestión das Mutuas ( RD 1193/1995), para que, transitoriamente e como consecuencia da fusión entre Ibermutuamur e Mutua Galega, devandito Órgano queda integrado pola suma dos membros das respectivas Xuntas Directivas das entidades fusionadas.

Así, para a renovación e adecuación ao tamaño e composición da Xunta Directiva de Ibermutua aplicáronse, entre outros, os seguintes criterios: equilibrio e proporcionalidade do ámbito territorial, empresarial, institucional e de sectores público-privado; equilibrio e paridade de xénero; reputación, representatividade e visibilidade das empresas, organizacións e institucións, así como dos seus representantes; identificación e compromiso coa “Cultura e Valores de Ibermutua”, así como os preceptos e mandatos que establece Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e a Lei 11/2018 en materia de información non financeira e diversidade, así como nas recomendacións recollidas na reforma do Código de Bo Goberno Corporativo das sociedades cotizadas elaborado pola Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), no que se refire á composición dos órganos de goberno.

De feito, coa composición da Xunta Directiva aprobada hoxe, formada por 20 empresas asociadas, representadas por 8 mulleres e 12 homes, e un representante legal das persoas traballadoras da Mutua (ver anexo), pásase a unha representación de mulleres-homes do 40-60% respectivamente en actual Xunta Directiva, fronte ao 15-85% da Xunta anterior, o que supón anticipar un ano o cumprimento das porcentaxes establecidas para finais de 2022 nas recomendacións do Código de Bo Goberno Corporativo da CNMV.

No transcurso da Xunta, fíxose un balance da actividade desenvolvida por Ibermutua nos seus tres anos de andaina e agradeceuse o labor realizado a todos os membros da anterior Xunta que, en virtude do límite legal existente na súa composición, deixan de formar parte do devandito órgano de goberno.

Composición da Xunta Directiva de Ibermutua (Empresas e Entidades e representantes)

Cobra Instalaciones y Servicios S.A.: Fernando Arce Argos
Conservas Rianxeira, S.A.: Elena Garrido Aguín
Grupo Gasindur, S.L.: Luis Cisnal Gredilla
Hero España, S.A.: Encarnación Guirao Jara
Juan Bautista Montoro Soriano, S.L.: Ricardo Sáez Gómez
Corporación Radio y Televisión de Galicia, S.A.: Miguel Rodríguez Barrio
Grupo Hefame: Ana Oliver Sanjuan
Grupo Nueva Pescanova, S.A.: Carlo Alberto Berto
Inversiones Tindaya, S.A.: José Fariña Varela
Sociedad Andaluza de Transmisiones Eléctricas, S.A.: Gabriel García Alonso
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.: Faustina Martínez Arango
Diputación de Lugo: Mª Pilar García Porto
El Pozo Alimentación, S.A.: José Fuertes Fernández
Etosa Obras y Servicios Building, S.L.U.: José Sánchez Bernal
Zardoya Otis, S.A.: Raquel Ramírez Ochoa
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Margarita López-Acosta Sánchez-Lafuente
Fundación Caja de Ahorros de Murcia: Juan Roca Guillamón
Gobierno Principado de Asturias: Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe, S.C.A.: Juan Luis Bellón Fernández
Xunta de Galicia: Beatriz Cuíña Barja

Etiquetas: , ,

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados