Ibermutua pecha o 2022 cuns ingresos de 1.492 millóns de euros e 1.740.000 persoas traballadoras protexidas

14 de julio de 2023 a las 12:36
Junta General Ibermutua 2023

Ibermutua celebrou hoxe a súa Xunta Xeral Ordinaria, na sede central da Mutua en Madrid. Durante a celebración da mesma, o presidente e o director xeral de Ibermutua, Juan Roca Guillamón e Carlos Javier Santos García, respectivamente, presentaron os principais datos do exercicio 2022.

Ibermutua pecha o exercicio de 2022 con volume total de ingresos por todas as coberturas (continxencias profesionais, comúns e cesamento de actividade dos autónomos) que ascende a 1.492 millóns de euros no conxunto da Entidade, o que supón un 13,9% máis que no ano 2021.

A cobertura da Entidade alcanzou o pasado ano a 165.000 empresas mutualistas e un total de 1.740.000 persoas traballadoras protexidas, un 3% máis que no 2021.

Actividad asistencial
Polo que respecta á actividade sanitaria, no exercicio 2022, Ibermutua realizou máis de medio millón de asistencias por continxencias profesionais e case 600.000 de continxencias comúns.

Así mesmo, Ibermutua realizou un total de 540.108 sesións de rehabilitación e fisioterapia a 30.554 pacientes.

En conxunto, máis de 1,6 millóns de actuacións clínicas.

Prestacións complementarias e investimentos en rede de centros 2022
Durante a Xunta Xeral tamén se incorporaron os resultados da Comisión de Prestacións Especiais de Ibermutua, que xestiona as prestacións complementarias de asistencia social ás persoas traballadoras protexidas que, como consecuencia de sufrir un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional, atópanse nun especial estado de necesidade. O total das prestacións complementarias outorgadas o pasado ano foi de 133 axudas, por un importe total de 625.243 euros, concedidas a familias en situación de singular necesidade, completando a acción protectora da Mutua en favor destas persoas traballadoras protexidas.

Ibermutua continuou durante 2022 co esforzo investidor para a mellora da rede de centros e para o reforzamento de equipamento e tecnoloxía dos mesmos, destinando un total de 11 millóns de euros na ampliación, modernización e mellora da accesibilidade e dotación de medios na nosa rede asistencial, así como en importantes infraestruturas e equipamentos tecnolóxicos, e presentáronse os avances obtidos no Plan de Transformación Dixital da Entidade.

Presentáronse tamén os resultados do estudo de satisfacción, sobre a base das 10.319 enquisas realizadas, en 2022, aos usuarios dos distintos servizos sanitarios, cuxa puntuación media ascende a 8,64 sobre 10 e un 90% das persoas enquisadas declaran estar satisfeitas ou moi satisfeitas co servizo prestado e a atención recibida.

Renovación estatutaria da Xunta Directiva
No transcurso da Xunta tamén se produciu, #de acordo con os estatutos da Entidade, a renovación da Xunta Directiva, coa incorporación á mesma das seguintes empresas e institucións: Deputación Provincial de Alacante, Fundación Caixa Douro e YMCA.

Compromiso de Ibermutua cos ODS e a Axenda 2030
Coa presentación do Informe anual e memoria de sustentabilidade 2022, Ibermutua reitera o seu compromiso coa Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, co Pacto Mundial e os seus dez principios, ademais de reflectir os progresos realizados en materia de dereitos humanos, dereitos laborais, medio ambiente e a loita contra a corrupción. No devandito informe, a Entidade reporta os avances significativos neste campo.

Etiquetas: ,

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados