Portada

Castellano
Plan de Redución da Sinistralidade nas Pemes

Plan de Redución da Sinistralidade nas Pemes

Ibermutua ten deseñado un “Plan de redución de sinistralidade nas Pemes”, dirixido a concienciar a empresarios e traballadores sobre as importantes repercusións sociais e económicas que se derivas dos accidentes de traballo.

Con elo, Ibermutua proponse colaborar coas empresas, principalmente as pequenas e medianas, na mellora das condicións de trabalo e da saúde e seguridade dos traballadores.

As accións que se levan a cabo na execución deste plan, inclúen, ademais da entrega dun informe de sinistralidade na empresa referido ao ano anterior e unha valoración económica dos accidentes ocorridos, o asesoramento ao empresario sobre as melloras que é necesario introducir no centro de traballo para reducir ao máximo as posibilidades de que se produza un accidente laboral.

O desenvolvemento das accións incluídas neste servizo que Ibermutua ofrece as súas empresas asociadas se concreta en:

  • O análise da sinistralidade na empresa durante os últimos anos.
  • A valoración económica dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais ocorridos.
  • Unha verificación do grado de cumprimento pola empresa da normativa vixente en materia de prevención de riscos laborais.
  • Axuda profesional para a mellora da xestión preventiva.
  • Asesoramento para a coordinación de actividade empresariais que conleva a integración efectiva da prevención no sistema de xestión da empresa.

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados