Portada

Castellano
Formularios Traballadores Ibermutua Gallega

Formularios Traballadores Ibermutua Gallega

Prestación Económica

 Aboamento de Incapacidade Temporal en Pagamento Directo

– Persoas traballadoras por conta allea

Risco durante o embarazo ou durante a lactación natural

– Instrucións para encher a solicitude de prestación por risco laboral, por embarazo ou lactación natural

– Solicitude do certificado médico

– Solicitude prestación económica

Prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

Asistencia Sanitaria

Solicitude de Segunda Opinión Médica

Accidente de Tráfico

Accidente de Tráfico

Comisión de Prestacións Especiais

Solicitude de Prestación Complementaria

© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados