Portada

Castellano
Formularios Traballadores Ibermutua Gallega

Formularios Traballadores Ibermutua Gallega

Prestación Económica

 Aboamento de Incapacidade Temporal en Pagamento Directo (En liña)

Xestione directamente o Pago Directo de Incapacidade Temporal en Ibermutua dixital. Pulse aquí.
Acceda á información da Solicitude En liña de Pago Directo. Pulse aquí.
Información sobre o proceso de alta como usuario en Ibermutua dixital. Pulse aquí.

– Persoas traballadoras por conta allea

Risco durante o embarazo ou durante a lactación natural (En liña)

Xestione directamente da Solicitude En liña en Ibermutua dixital. Pulse aquí.
Acceda á información da Solicitude En liña. Pulse aquí.
Información sobre o proceso de alta como usuario en Ibermutua dixital. Pulse aquí.

.

– Solicitude do certificado médico

– Solicitude prestación económica

Prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

Asistencia Sanitaria

Solicitude de Segunda Opinión Médica

Accidente de Tráfico

Accidente de Tráfico

Comisión de Prestacións Especiais

Solicitude de Prestación Complementaria

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados