Portada

Castellano
Formularios Empresas Ibermutua Gallega

Formularios Empresas Ibermutua Gallega

Asistencia Sanitaria

Solicitude de Asistencia Sanitaria

Prestación Económica

Aboamento de Incapacidade Temporal en Pagamento Directo (En liña)

Acceda á información da Solicitude En liña de Pago Directo. Pulse aquí.
Información sobre o proceso de alta como usuario en Ibermutua dixital. Pulse aquí.

– Persoas traballadoras por conta allea

– Reintegro da prestación por incapacidade temporal non deducida nos boletíns de cotización

Enfermidades Profesionais

– Empresas e traballadores por conta propia con cobertura por continxencias profesionais

– Empresas colaboradoras na xestión de continxencias profesionais (Autoaseguradoras)

Comprobación de base reguladora (Incapacidade Temporal -I.T.- e Incapacidade permanente e Morte-I.M.S.-)

Tramitación de Incapacidade permanente e Morte (I.M.S.)

Risco durante o embarazo ou durante a lactación natural (En liña)

Acceda á información da Solicitude En liña. Pulse aquí.
Información sobre o proceso de alta como usuario en Ibermutua dixital. Pulse aquí.

.

– Solicitude do certificado médico

– Solicitude prestación económica

Prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados