Portada

Castellano
Formularios Autónomos Ibermutua Gallega

Formularios Autónomos Ibermutua Gallega

Prestación Económica

Aboamento de Incapacidade Temporal en Pagamento Directo

– Traballadores por conta propia (Autónomos)

– Traballadores por conta propia (Autónomos) do Réxime Especial do Mar

Enfermidades Profesionais

– Empresas e traballadores por conta propia con cobertura por continxencias profesionais

Risco durante o embarazo ou durante a lactación natural

– Instrucións para encher a solicitude de prestación por risco laboral, por embarazo ou lactación natural

– Solicitude do certificado médico

– Solicitude prestación económica

Prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

Prestaciones económicas extraordinarias de Cese de Actividad Autónomos por motivo del Coronavirus

Prestación por cesamento de actividade dos traballadores autónomos

Estas formas non son aplicables con motivo do Coronavirus

Asistencia Sanitaria

Solicitude de Segunda Opinión Médica

Accidente de Tráfico

Comisión de Prestacións Especiais

Solicitude de prestación complementaria

© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados