Portada

Castellano
Continxencias Comúns

Continxencias Comúns

A materialización dun risco que provoca un estado de necesidade protexido pola Seguridade Social é unha Continxencia.
Considéranse Continxencias Comúns aquelas que non gardan relación co desempeño dunha actividade laboral. Son as enfermidades comúns e accidentes non laborais.

Que se considera accidente non laboral e enfermidade común

O artigo 158 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social determina que se entende por accidente non laboral e enfermidade común:

  • Considérase accidente non laboral o que, conforme ao establecido no artigo 156 do texto refundido da LGSS, non teñan o carácter de accidente de traballo.
  • Considerarase que constitúen enfermidade común as alteracións da saúde que non teñan a condición de accidentes de traballo nin de enfermidades profesionais, conforme ao disposto, respectivamente, nos artigos 156 e157 do texto refundido da LGSS.

Enlace relacionado:

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados