Portada

Castellano
Cese na actividade dos traballadores autónomos

Cese na actividade dos traballadores autónomos

É un sistema de protección regulado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social resultando de carácter voluntario.

O Cese na actividade é un sistema específico e protección para os traballadores autónomos que, pudendo e querendo exercer unha actividade económica ou profesional a título lucrativo e estando incluídos nos niveis de protección nela recollidos, tiveran que cesar nesa actividade, de maneira involuntaria.

A protección por cese actividade forma parte da acción protectora do Sistema da Seguridade Social.

Enlace relacionado:

Compartir: Meneame Fresqui Delicious

Hide picture
© Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274.
Todos los derechos reservados